Το Σχολείο μας!

3o Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου

Βρίσκεται απέναντι από τα «Περιβολάκια», το τριγωνικό άλσος με τους φοίνικες που σχεδιάστηκε από τη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου το 1893, την ίδια, δηλαδή, εποχή που σχεδιάστηκε κι άρχισε να χτίζεται ο οικισμός.

Λειτουργεί σε αυτό το κεντρικό κτίριο από το 1970. Οι κτιριακές επεκτάσεις έγιναν μεταγενέστερα σε δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις.

Το Σχολείο μας

Έχει χτιστεί στην ιστορική συνοικία του Κυπριανού η οποία διατηρεί ένα μεγάλο μέρος της φυσιογνωμίας που είχε κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν από τη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή κατοικιών δίπλα από τον χώρο των εγκαταστάσεών της για τη στέγαση των εργατών και των υπαλλήλων της.

Το 1999 το Σχολείο μας επελέγη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ένα από τα 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία στην Ελλάδα που σκοπό είχαν τη βελτίωση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου , την αναδιοργάνωση του σχολικού χώρου και την ενίσχυση του μορφωτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ρόλου του σχολείου.

Λειτουργεί ως 12θέσιο με Τμήμα Ένταξης και Ολοήμερο Πρόγραμμα έχοντας επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

Το σχολείο μας συμμετείχε και εξακολουθεί να συμμετέχει σε πολλά περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις κάποιες από τις οποίες γίνονται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και τους τοπικούς φορείς.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ανάμεσα στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Σχολείου μας, εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία, περιλαμβάνονται :