Ενημέρωση γονέων

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα δέχονται τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών τις εξής μέρες και ώρες:

Ο εκπαιδευτικός Ευσταθίου Ευάγγελος (Α’1) κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, την τρίτη διδακτική ώρα.

Η εκπαιδευτικός Αποστολοπούλου Μίνα (Α’2) κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα, από τη 13:20 μέχρι τις 14:00.

Η εκπαιδευτικός Βασιλακάκη Αθηνά (Β’1) κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα, τη δεύτερη διδακτική ώρα.

Η εκπαιδευτικός Κουτσομπίνα Ηλιάννα (Β’2) κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα, την πρώτη διδακτική ώρα.

Ο εκπαιδευτικός Φράγκος Κωνσταντίνος (Γ’1) κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, την πέμπτη διδακτική ώρα.

Η εκπαιδευτικός Χασάπη Μαρία (Γ’2) κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα, την τέταρτη διδακτική ώρα.

Η εκπαιδευτικός Πρέκκα Ελένη (Δ’1) κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, την έκτη διδακτική ώρα.

Η εκπαιδευτικός Τζουμάκα Έλενα (Δ’2) κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα, από τη 13:20 μέχρι τις 14:00.

Η εκπαιδευτικός Σταματάκη Ευαγγελία (Ε’1) κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, την πέμπτη διδακτική ώρα.

Η εκπαιδευτικός Ζαρμπ Μαρία (Ε’2) κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, την τέταρτη διδακτική ώρα.

Ο εκπαιδευτικός Παριανός Παναγιώτης (Στ’1) κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, την τέταρτη διδακτική ώρα.

Ο εκπαιδευτικός Γάτσιος Δημήτριος (Στ’2) κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, την πέμπτη διδακτική ώρα. 

Η εκπαιδευτικός Μπίστη Μαρία (Αγγλικά) κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα, τη δεύτερη διδακτική ώρα.

Η εκπαιδευτικός Έξαρχου Μαρία Αθηνά (Αγγλικά) κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα, την τέταρτη διδακτική ώρα.

Η εκπαιδευτικός Βλαχάκη Σοφία (Φυσική Αγωγή) κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, την πρώτη διδακτική ώρα.

Ο εκπαιδευτικός Τζουβάρας Χρήστος (Πληροφορική) κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα, την πέμπτη διδακτική ώρα.

Η εκπαιδευτικός Θαλασσινού Μαριάνθη (Μουσική) κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, από τη 13:20 μέχρι τις 14:00.

Η εκπαιδευτικός Γόντικα Διαμαντούλα (Εικαστικά) κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, από τη 13:20 μέχρι τις 14:00.

Η εκπαιδευτικός Βουλκίδου Ευσταθία (Ολοήμερο) κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα, την έκτη διδακτική ώρα.

Διαδώστε το!